Upravit stránku

Speciální práce / uzavírání a navrtávání  plynovodů

pod plným tlakem / systém TDW  

finanční objem prací: 23 780 tis.Kč

provozovatel :RWE GasNet s.r.o.

STL a NTL domovní přípojky pro RC Votice

objednavatel :  RWE GasNet s.r.o.

finanční objem prací: 1 377 tis.Kč

Kanalizace - Jeviněves

objednavatel : Obec Jeviněves

finanční objem prací: 5 708 tis.Kč

provozovatel :OÚ Jeviněves 

Opravy a havárie STL,NTL plynovodů

objednavatel : RWE DS Brno

finanční objem prací: 1 884 tis.Kč 

Přeložka VTL plynovodu KIKA Ústí nad Labem

objednavatel :  Treinvest s.r.o.

finanční objem prací: 857 tis.Kč

provozovatel :RWE GasNet, s.r.o. 

Rekonstrukce VTL č.4 DN 500 TU4/22 - TU4/21

objednavatel : RWE GasNet,s.r.o.

finanční objem prací: 29 159 tis.Kč 

Rekonstrukce STL a NTL plynovodů Milevsko

objednavatel : E.O.N. České Budějovice

finanční objem prací: 6 803 tis.Kč 

Rek. NTL plynovodů a DP Příbram J.Drdy,Šeříková,Růžová

objednavatel : RWE GasNet, s.r.o.

finanční objem prací: 7 382 tis.Kč 

Rekonstrukce VTL č.4 DN 500 TU4/21 - TU4/19

objednavatel : RWE GasNet, s.r.o.

finanční objem prací: 24 947 tis.Kč

Nový STL plynovod + DP Stará Boleslav

objednavatel : fy Baše zemní práce 

finanční objem prací: 1 094 tis.Kč

provozovatel :RWE GasNet s.r.o. 

Rek. NTL plynovodů a DP Příbram Gen.Kholla

objednavatel :  RWE GasNet s.r.o.

finanční objem prací: 5 053 tis.Kč                             

Kanalizační přivaděč Doubek

objednavatel : Obec Doubek

finanční objem prací: 999 tis.Kč

provozovatel :Obec Doubek 

Rek.tech.vybavení produktovou DN 200 PN63 Smyslov - Šlapánov

objednavatel : Mor.Plynostav a.s.

finanční objem prací: 849 tis.Kč

provozovatel : Čepro a.s. 

Přeložka VTL plynovodu SO-13 Benátky n.J.                                                            objednavatel : AQUASYS  spol s.r.o.

finanční objem prací: 1 583 tis.Kč

provozovatel : RWE GasNet s.r.o. 

Propoj KS Břeclav - PZP Tvrdonice DN 1000 PN 63

objednavatel : Plynostav Pardubice

finanční objem prací: 1 592 tis.Kč

provozovatel : Net4Gas,s.r.o. 

Rek.VTL pltnovodu DN 300 Most - Louny II.et.

objednavatel : RWE GasNet s.r.o.

finanční objem prací: 975 tis.Kč

Standardní výkony pro objednavatele RWE GasNet s.r.o.

zakázka č.301 - domovní přípojky
finanční objem prací          457 tis.Kč

zakázka č.305 - rek.ntl + DP Beroun
finanční objem prací        3 300 tis.Kč

zakázka č.308 - rek.plynovodu Čáslav
finanční objem prací      2 823 tis.Kč

zakázka č.309 - rek.plynovodu Poděbrady
finanční objem prací      1 461 tis.Kč

zakázka č.310 - rek.plynovodu Hořovice
finanční objem prací         316 tis.Kč

zakázka č.311 - MS Beroun Košťálkova
finanční objem prací         290 tis.Kč

zakázka č.312 - MS Beroun Pod Studánkou
finanční objem prací         862 tis.Kč

zakázka č.313 - MS Lužec nad Vltavou
finanční objem prací         895 tis.Kč 
celkem : 10 404 tis.Kč

Nahoru